Geuzenhof 2

Steun het bestuur!

Leden die hun specifieke kwaliteiten in dienst van de VvE willen stellen zijn van harte welkom, ter versterking van het bestuur of misschien in een ad hoc commissie.

 

Kom jij ook het bestuur versterken? Het kost een paar uur in de maand, maar daarmee help je de vereniging gezond te houden. En natuurlijk je eigen woning!
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar het bestuur.VvE Geuzenhof II

Welkom op de website van de VvE/Cooperatie Geuzenhof II. Het complex Geuzenhof II bestaat ruim 80 jaar en telt 226 woningen, en dus 226 eigenaren.  Het belangrijkste orgaan van de VvE is de twee maal per jaar te houden vergadering van eigenaren, de zgn. algemene ledenvergadering (ALV). Op de ALV nemen de leden de besluiten over het te voeren beleid en onderhoud van ons pand (het meerjarenonderhoudsplan - mjop). Het lidmaatschap van de vereniging geeft u als eigenaar rechten en plichten. Op deze site vindt u alle informatie over het complex Geuzenhof II en de VvE. Onderaan deze pagina vinden nieuwe bewoners meer informatie speciaal voor hen.

Bestuur
Het bestuur van de VvE initieert en bereidt plannen voor ter bespreking en besluitvorming in de ALV. Het bestuur zorgt dat besluiten die de ALV heeft genomen worden uitgevoerd. Het bestuur wordt bijgestaan door commissies zoals de kas- of onderhoudscommissie en andere commissies wanneer nodig.

Beheer
De VvE Geuzenhof II heeft het administratieve, het financiële en het technische beheer uitbesteed aan Fris Vastgoed Management. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de beheerder.

Vergaderingen
Het bestuur neemt de organisatie van de algemene ledenvergaderingen (2x per jaar) op zich. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging. In de vergadering in het voorjaar wordt de jaarrekening van het afgelopen jaar besproken en in het najaar wordt de begroting voor het komende jaar vastgesteld. Voor de besluitvorming is het van belang dat er voldoende leden bij de vergadering aanwezig zijn zodat er besluiten genomen kunnen worden. U heeft daarin dus een stem! Daarnaast is het ook een gelegenheid om het bestuur en andere bewoners te ontmoeten.

Nieuwe bewoners
De VvE Geuzenhof II is een actieve vereniging van eigenaren, die altijd blij is nieuwe bewoners te ontvangen. Om uw komst zo plezierig mogelijk te maken, geven wij informatie over Geuzenhof II die relevant is als u hier bent/wilt komen wonen.

Lees verder >>

Telefoonnummer (spoed)reparaties

Onderhoudsmeldingen die voor rekening van de VvE komen, kunt u behalve via het aanvraagformulier ook telefonisch melden op het nummer 020 - 301 7740. Op werkdagen is er spreekuur tussen 9:00 en 11:00 uur. Ook voor spoedgevallen kunt u dit nummer bellen. Bij geen gehoor en buiten kantoortijden kunt u voor spoedgevallen bellen met 020 - 301 7735.  U wordt dan doorverbonden met een boodschappendienst, die een onderhoudsbedrijf opdracht kan geven.

OPROEP / MEDEDELING

ALV voorjaar: ma. 15 mei, 19.30 uur
De datum voor de volgende ALV is vastgesteld op maandag 15 mei 2017 vanaf 19.30 uur in de buurtcentrum De Havelaar. Zet de datum vast in je agenda, de uitnodiging met stukken volgt t.z.t.


SCHADE/LEKKAGE: DIRECT MELDEN!
Het is van belang dat schade aan de opstal of een lekkage direct gemeld worden bij de VvE, via het reparatieverzoek op deze site. Als dit niet direct wordt doorgegeven, kan de verzekeraar vergoeding van de kosten afkeuren. Dus graag zo spoedig mogelijk melden!


Waternet levering drinkwater
Vanaf 1 oktober 2016 zal Waternet het drinkwater direct door gaan berekenen aan de woningeigenaar. Eigenaren hebben hiervan bericht ontvangen van Waternet. Momenteel loopt deze verrekening via de VvE en betaalt u uw drinkwater via de servicebijdrage. Per 1 januari 2017 zal de servicebijdrage hierop worden aangepast.

Vragen of opmerkingen

U kunt op verschillende manieren in contact komen met het bestuur van de VvE. U kunt een briefje in de brievenbus van de huismeester doen, die te vinden is naast de ingang naar de binnentuin. Daarnaast kunt u van de onderstaande mail formulieren gebruik maken.
Mail het bestuur
Reparatie aanvraag

 

Questions or Remarks?

Best way to contact the board is to send an e-mail in Dutch or in English to:

Mail het bestuur  (Mail the board)

Reparatie aanvraag (Repair Request)

Freshbits Internet Communicatie